Verzuim- en re-integratie advies

VERZUIM- EN RE-INTEGRATIE ADVIES

Ask Me Now is een dynamische organisatie met verzuimspecialisten die doen wat ze beloven.

Caremanagers, bedrijfsartsen en andere professionals staan dagelijks voor u klaar om u te helpen met verzuimadvies, preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Zo kunt u zich bezig houden met uw onderneming en heeft u specialistische kennis in huis.

Ask Me Now werkt met een geavanceerd verzuimsysteem waarmee u online inzicht in uw verzuim krijgt. Onze doelstelling is om u van uitstekende verzuimservice te voorzien, vraag het aan ons. Door strakke verzuimprotocollen te hanteren, kunnen we de continuïteit van uw onderneming garanderen. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met de rechten en plichten van de werknemer alsmede inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verplichtingen die uit wet- en regelgeving voortvloeien zijn een zware administratieve last. Naleving van die procedures is niet eenvoudig. De professionals van Ask Me Now zijn deskundig in deze complexe, telkens aan verandering onderhevige, wet- en regelgeving. Door onze verzuimbegeleiding zullen zieke werknemers eerder en gemotiveerder weer gaan werken. Daarmee bespaart u kosten voor het betalen van vervanging en re-integratie trajecten. Ask Me Now kan u ook ondersteunen in het optimaliseren van uw verzuimbeleid.

Onze actieve verzuimbegeleiding start al op de eerste dag dat u een ziekmelding doet. Onze specialisten bepalen samen met u welke vervolgactie ingezet moet worden. Zo kunnen we uw werknemer gericht ondersteunen om zo snel mogelijk naar duurzaam herstel te begeleiden. Voor iedere verzuimsoort hebben we een specifieke aanpak.

quoteIk ben zeer tevreden over de duidelijkheid die Ask Me Now me biedt met hun adviezen en via het verzuimsysteem waarin we re-integratie stappen kunnen vastleggen en de voortgang van het dossier goed kunnen volgenquote