Caremanagement

Caremanagement

Ask Me Now Caremanagement is een organisatie die zich voor haar klanten richt op het beheersen van schadelast als gevolg van verzuim. Dit doen wij door oplossingsgericht verzuimmanagement.

Deze aanpak kenmerkt zich door UWV overstijgend acteren. Hiermee bedoelen wij dat er eerder, sneller en waar nodig intensiever gehandeld wordt dan werken conform het standaard proces van de ‘Wet Verbetering Poortwachter’ die door veel verzuimdiensten wordt aangehouden.

Ask Me Now Caremanagement kent de wet, maar laat zich hier niet primair door leiden. Ask Me Now Caremanagement kiest een oplossing die recht doet aan de situatie, zonder voorbij te gaan aan de wet. Elk dossier, iedere situatie is anders en vraagt een eigen aanpak en oplossing.

De praktijk heeft ons geleerd dat onze aanpak het verzuim structureel en voortschrijdend terugdringt.

Onze visie is dat ieder mens en iedere situatie uniek is en dat het dus zaak is bij iedere verzuimende medewerker duidelijk in kaart krijgen welke wat de oorzaak is van het verzuim of verminderde inzetbaarheid, welke noodzaak door de medewerker wordt gevoeld. Ook is van belang wat de inbreng c.q. het probleemoplossend gedrag van de medewerker zelf is.  De Caremanager van Ask Me Now maakt deze analyse, gebaseerd op het ICF model, altijd voordat er over oplossingen wordt gesproken. Dit leidt voor de werknemer tot een arbeids-toekomstplan dat echt kan slagen.

De caremanager zal bij de uitvoering van het arbeids-toekomstplan een strakke regie voeren, teneinde voor u de schadelast te beperken. Hij voert daartoe gesprekken met de zieke werknemer, de bedrijfsarts, het UWV en uw verzekeraar en zet de benodigde stappen om de werknemer zo spoedig mogelijk weer actief te laten participeren in werk. De caremanager heeft kennis van de actuele wet- en regelgeving, protocollen en richtlijnen en zal ervoor zorgen dat deze op de juiste wijze worden toegepast. Zo worden problemen bij een eventuele WIA keuring door het UWV na twee jaar ziekte voorkomen.

Daarnaast kan de caremanager verder kijken dan het dossier dat hij onderhanden heeft. De caremanager analyseert desgewenst het verdere verzuim in de organisatie en kan voor u een verzuimanalyse of een vlootschouw uitvoeren, op zoek naar trends in uw organisatie die verminderde inzetbaarheid kunnen veroorzaken. Uiteraard wordt deze analyse vergezeld van een advies om de gevonden knelpunten op te lossen, opdat uw medewerkers in de toekomst inzetbaar zijn en blijven.

 

quoteWij werken proactief en resultaatgericht, met oog voor het belang van zowel werkgever als werknemer. Wij adviseren altijd binnen de kaders van de wet en zijn gericht op praktische en heldere oplossingen. Wij hebben uitgebreide ervaring in het MKB, bij brancheverenigingen, en zorginstellingen en met de interactie van het UWV.quote