Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Ask Me Now, expert en koploper in bezwaar- en beroepszaken, helpt u bij het voeren van bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV.

Loonsanctie
Het komt regelmatig voor dat het UWV bij de beoordeling van het re-integratieverslag in het kader een WIA aanvraag van oordeel is dat u en uw werknemer de re-integratie onvoldoende hebben aangepakt. Het UWV neemt de WIA aanvraag niet in behandeling. U krijgt als werkgever een loonsanctie, u moet 52 weken het loon van de zieke werknemer doorbetalen. En u mag in deze periode de arbeidsovereenkomst niet beëindigen. Incentivo verzorgt voor uw bezwaar tegen deze beslissing. Indien bezwaar niet haalbaar is, geeft Incentivo u adviezen over hoe de sanctieperiode verkort kan worden.

Mate van arbeidsongeschiktheid
Wordt de WIA aanvraag wel in behandeling genomen, dan wordt de aanvraag beoordeeld door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Het eindresultaat is dat voor uw werknemer een mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. Hierop wordt de hoogte van de uitkering aan uw werknemer gebaseerd. Het komt vaak voor dat het UWV een andere mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt dan u had verwacht. De financiële gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Gemiddeld bedraagt de WGA schade €120.000 per WGA gerechtigde per jaar. Maar afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de hoogte van de uitkering kan het ook veel meer zijn.

Bijvoorbeeld als uw werknemer een WGA uitkering krijgt, terwijl u een IVA verwacht had. Bent u WGA Eigen Risico Drager, dan bedraagt de financiële schade 10 jaar (wordt straks 5 jaar)  lang een bedrag zo hoog als de jaarlijkse uitkering. Bij een bruto jaar inkomen van € 30.000 en 10 jaar lang een volledige WGA uitkering van € 24.500 gaat het dus om een totale schadepost van € 24.5000 tegenover € 0 als uw werknemer een IVA uitkering krijgt. Ben u geen Eigen Risco Drager, dan zal de schade u via de WGA premies worden toeberekend.

Ook hier verzorgt Ask Me Now voor u het bezwaar tegen de beslissing van het UWV. Een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige toetsen de beslissing aan alle regels en voorschriften. Indien er een gerede kans van slagen is, en stelt Incentivo het bezwaarschrift op en vertegenwoordigt u bij de zitting. Als het bezwaar wordt afgewezen adviseert Incentivo of beroep aantekenen zin heeft. Indien er kansen zijn, ondersteunt Incentivo u op een zelfde wijze bij de beroepszaak.

Bij het geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren van het bezwaar of beroep worden de kosten gedeeltelijk vergoed door het UWV.

Neem contact indien u onze hulp nodig heeft.

quoteDe specialisten van Ask Me Now hebben jarenlange ervaring met het UWV en weten op professionele wijze een goed contact met het UWV te leggen. Hierdoor behalen zij vaak een positief resultaat voor de klant. quote