Caremanagement

Onze oplossing bij problemen op het gebied van verzuim en inzetbaarheid

- oplossingsgericht verzuimmanagement
- grondige kennis en ervaring
- optimale samenwerking tussen partijen
- waterdichte dossiervoering
- advies over interventies en geldstromen
- voorkomen schadelast in de toekomst
- beter en duurzaam inzetbare medewerkers

Ask Me Now - vraag het me nu

Waarom 'CARE' management?

Re-integratie louter volgens de stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter leidt vaak tot een teleurstellend resultaat. Ask Me Now biedt u dan ook niet deze minimale oplossing, maar biedt u de béste oplossing bij verzuim of anderszins verminderde inzetbaarheid. Wij zetten daarbij onze gedegen kennis en ervaring in, alsmede onze ruime ervaring in de interactie met het UWV. Wij werken in het belang van zowel de werkgever als de werknemer naar het beste resultaat. Dát vinden wij caremanagement – zorgen voor, ontzorgen –  en daarom zijn de casemanagers bij Ask Me Now altijd caremanagers. En zo noemen we ze dan ook.

 

Meer info

Missie

Ask Me Now helpt werkgevers en verzekeraars met problemen op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid.

Onze visie is dat ieder mens uniek is en dat we daarom onze begeleiding afstemmen op de persoonlijke situatie van de cliënt. Wij bieden maatwerk zonder het doel uit het oog te verliezen. Wij beschouwen persoonlijke begeleiding als de ruggengraat van onze dienstverlening.

Voor complexe of probleemdossiers maken we –  op grond van analyse van de oorzaak of (door werknemer gevoelde) noodzaak van de ziekmelding of verminderde inzetbaarheid  –  een plan betreffende duurzame werkhervatting en / of  voorkomen van uitval in de toekomst. Dit noemen wij een arbeidstoekomstplan. Het is de uiteraard de werkgever zelf die besluit of het plan wordt door Ask Me Now mag worden uitgevoerd.

Deze Ask Me Now Caremanagement werkwijze heeft als doel om bestaande probleemdossiers snel op te lossen, regie te krijgen en te houden op langdurig verzuim en om verzuim in de toekomst zo veel als mogelijk voorkomen. Daarmee zal er minder vaak en minder lang verzuim optreden, wordt de instroom in de WIA beperkt en voorkomen we sancties door het UWV.

quoteVraag het ons.... en wij helpen u met uw knelpunten op het gebied van verzuim, re-integratie en inzetbaarheid. Samen zorgen voor we voor een duurzame organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers.quote
  • Re-integratie bij eigen werkgever
  • Re-integratie bij andere werkgever
  • Bezwaar en beroep

Samenwerking van caremanager, bedrijfsarts en arbeidsdeskundige

De caremanager pakt een verzuimdossier op en begeleidt de verzuimende medewerker in het re-integratieproces. De bedrijfsarts oordeelt en adviseert over de medische beperkingen van de werknemer. Da arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld op het moment dat er twijfels zijn of het eigen werk van de medewerker, gezien zijn medische beperkingen, nog wel passend is.

Samenwerking van caremanager, re-integratiecoach en bedrijfsarts

Zodra een arbeidsdeskundige geconstateerd heeft dat het eigen werk van de medewerker niet meer passend is en ook niet kan worden aangepast, moet er gezocht worden naar ander werk. In eerste instantie bij de eigen werkgever, maar als dat er niet is dan ook bij een andere werkgever. De re-integratiecoach begeleidt de medewerker in dit proces en schakelt daarbij met de caremanager en de bedrijfsarts.

Samenwerking van bedrijfsarts en arbeidsdeskundige

Nadat de werknemer een WIA heeft aangevraagd, beoordeelt het UWV het re-integratieverslag, wordt de werknemer beoordeeld door de verzekeringsarts en meestal ook de arbeidsdeskundige van het UWV. Het UWV geeft vervolgens een beschikking af, waarin mogelijkerwijs een sanctie is opgelegd, of waarmee u het mogelijkerwijs anderszins niet eens bent. Een speciaal daartoe bekwame bedrijfsarts en arbeidsdeskundige van Ask Me Now ondersteunen u bij het indienen van bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV.

Ask Me Now begeleidt u en uw medewerker in drie verschillende stadia van het re-integratieproces, waarbij geldt dat de ondersteuning genoemd onder 2. ook – als outplacement – kan worden ingezet bij een medewerker die om een andere reden dan ziekte verminderd inzetbaar is:

  1. re-integratie in eigen werk of re-integratie c.q. duurzame herplaatsing in ander werk bij de eigen werkgever (het zogenaamde eerste spoor)
  2. re-integratie c.q. duurzame herplaatsing in ander werk bij een andere werkgever  (het zogenaamde tweede spoor) en
  3. bezwaar en beroep tegen beslissingen van het UWV.

Ask Me Now draagt zorg voor een uitstekende samenwerking tussen de professionals die daarbij ingeschakeld worden, teneinde een optimaal resultaat voor en met u en uw medewerker  te behalen.

 

Interesse of een vraag? Bel of e-mail ons.